Apps > Paid Apps > Books

Nhà đẹp sài gòn
congdongios

September 25th, 2012Price: $0.99

Category: Books

Released: Sep 25, 2012

Version: 1.0

Size: 46.7 MB

Language: English

Seller: TRAN THI THUY

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPad. Requires iOS 5.1 or later.Nhà đẹp sài gòn by congdongios

Nhà đẹp sài gòn Screenshots

Description

Nh th c B Si Gn (tn chnh thc: Vng cung thnh ng Chnh ta c M V nhim Nguyn ti, ting Anh: Immaculate Concept Cathedral Basilica, ting Php: Cathdrale Notre-Dame de Sagon) l nh th chnh ta ca Tng gio phn Thnh ph H Ch Minh. y cng l nh th Cng gio c quy m ln v c sc, mt nhng cng trnh kin trc thu ht nhiu khch tham quan nht ti thnh ph ny.
Mc lc [n]
1 Lch s
2 Nhng nt c sc
three Gallery
four Xem thm
5 Ch thch
6 Lin kt ngoi
[sa]Lch s

Tng ng Gim mc Adran v Hong t Cnh
Ngay sau khi chim Si Gn, Php cho lp nh th lm ni hnh l cho ngi Cng gio trong on qun vin chinh. Ngi nh th u tin c lp ng S 5 (nay l ng Ng c oKay). y vn l mt ngi cha nh ca ngi Vit b b hoang do chin cuc, c o Lefebvre bin ngi cha the big apple thnh nh th. V ngi nh th u tin qu nh nn vo nm 1863, c Bonard quyt nh cho khi cng xy dng ni khc mt nh th khc bng g bn b “Kinh Ln” (cn gi l kinh Charner, a im l tr s Ta Tp Tng thi Vit Nam Cng ha). C o Lefebvre t chc “L t vin u tin” xy dng nh th vo ngy 28 thng 3 nm 1863. Nh th c dng bng g, hon thnh vo nm 1865, ban u gi l Nh th Saigon. V sau, do nh th g the big apple b h hi nhiu v mi mt, cc bui l c t chc trong phng khnh tit ca Dinh Thng c c, v sau ci thnh trng hc Taberd, cho n khi nh th ln xy xong.
Thng 8 nm 1876, Thng c Nam ok Duperr t chc mt k thi v n thit k nh th mi. Ngoi mc tiu c ch th phng, hnh l cho tn , vic xy dng nh th ln cng nm trong mc ch ph trng o Cng gio v s v i ca nn vn minh nc Php trc ngi dn thuc a. Vt qua 17 n thit k khc, n ca kin trc s J. Bourard vi phong cch kinfolk trc Roman ci bin pha trn nt phong cch family trc Gotich c chn. Ban u, a im xy ct c ngh three ni:
Trn nn Trng Thi c (nay l gc ng L Dun v Hai B Trng, tc v tr ta Lnh s Php).
khu Kinh Ln (ti v tr nh th c, nay thuc ng Nguyn Hu).
V tr hin nay.
Sau cng v tr hin nay c chn.[1]. Sau khi n thit okay c chn, c Duperr cho u thu vic xy dng nh th v cng chnh relations trc s ny l ngi trng thu v trc tip gim st cng trnh. Mi vt liu t xi mng, st thp n c vt u mang t Php sang. c bit, mt ngoi ca cng trnh xy bng loi gch t lm ti Marseille (Php), trn, khng t trt, khng bm bi ru m n nay vn cn mu sc hng ti.

More Apps through congdongios


Bn s..

du lich anbani


Comments
Become a fan of the Fair Apps, iPhone Apps and iPad Apps | iOS Apps from the App Store on Facebook for exclusive offers, the inside scoop on latest and most exclusive iPhone, iPad & iPod apps.